Jouw organisatie in topvorm


We hebben diverse diensten die ervoor zorgen dat jouw medewerkers mentaal en fysiek fitter worden. En er dus voor zorgen dat jouw organisatie als geheel in blakende vorm verkeert.

Vraag vrijblijvend advies

Duurzame inzetbaarheid

Iedere organisatie krijgt te maken met de gevolgen van ontgroening en vergrijzing. Vitale medewerkers houden jouw organisatie succesvol. Precies waar wij bij helpen: wij zorgen voor een hogere energiehuishouding, verhelpen lichamelijke klachten en vergroten de mentale weerbaarheid.

Integraal vitaliteitsbeleid

Duurzame inzetbaarheid is complex en om te komen tot een succesvol integraal vitaliteitbeleid is visie en daadkracht nodig. Na een business case en een analyse van de verzuimcijfers berekenen we de Return on Health. Samen stellen we een vitaliteitbeleid op met KPI’s passend bij jouw strategie en branding.

Verzuim terugdringen

Elke organisatie heeft te maken met verzuim. De oorzaken kunnen verschillend zijn, de oplossing is hetzelfde: investeren in jouw mensen. Tools aanreiken die de persoonlijke vitaliteit bevordert. Want meer energie verandert vandaag de dag, morgen het leven. Minder verzuim, meer bevlogen teams.

Klanten


Meer energie verandert

vandaag je dag, morgen je leven

Inspiratie


Stress door Week van de Werkstress

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Op 1 november 2016 lanceerde Arboned het alarmerende persbericht over de toename van stressgerelateerd verzuim in Nederland. Het aantal burn-out gevallen en het, hierdoor veroorzaakte, ziekteverzuim in Nederland neemt ook in 2016 toe. Stress leidt dus tot nogal wat problemen. Volgens de overheid is het belangrijk dat werknemers en werkgevers gedurende de Week van de Werkstress van 14-17 november 2016 met elkaar over stress in gesprek gaan. Het aandacht geven aan oplossingen voor chronische werkstress lijkt me zeker zinvol. Maar door de nadruk te leggen op de term werkstress is het risico dat het probleem alleen maar groter wordt.

Lees meer

Van investeren in verzuimbeheersing naar investeren in productiviteit

Waar organisaties in het verleden met name investeerden in vitaliteitsmanagement met de focus op verzuimbeheersing, maakt dit steeds meer plaats voor focus op preventie en duurzame inzetbaarheid. Dit wordt onderbouwd met een onderzoek uitgevoerd door Capgemini in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Capgemini berekende wat 1% verzuimreductie en 1% productiviteitsstijging zou betekenen per werkzame Nederlander. Indien een bedrijf er in slaagt het verzuim met 1% terug te dringen levert dit gemiddeld €412 euro op. Echter, slaagt een bedrijf erin om de productiviteit met 1% te verhogen, dan levert dit gemiddeld €953 euro per medewerker op.

Lees meer

11 Stappen voor een succesvol vitaliteitsbeleid

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, vergrijzing, verzuim, werkdruk, ontgroening; het zijn zeer relevante thema’s die tegenwoordig bij bijna alle bedrijven in Nederland spelen. Maar hoe implementeer je nu succesvol een vitaliteitsbeleid binnen jouw organisatie? De afgelopen 18 jaar hebben wij bij HC Health veel kennis opgedaan bij bedrijven als ABN AMRO, Delta Lloyd, CSU en vele andere. Die kennis deel ik graag zodat we met elkaar een bijdrage kunnen leveren aan vitaal werkend Nederland.

Lees meer